Om disse sidene

Laksefisket har vært en stor og viktig del av norsk turisme og bygdeliv i snart tohundre år nå.

Helt fra tidlig på 1800-tallet dro eventyrlystne britiske adelsmenn og kakser rundt omkring på landet i Norge på sin jakt etter storlaksen. Til sin store lykke oppdaget de fantastiske elver som Alta, Tana, Gaula, og Orkla, som helt siden den gang har vært viden kjent blant laksefiskere verden rundt som noen av de aller mest spennende og produktive i hele Europa.

Laksefiske krever tålmodighet, nøyaktighet, og standhaftighet, og ikke minst en vilje til å slåss mot elementene og til og med mot fisken. Samtidig er det å fiske laks ikke så mye en erobring, men mer en øvelse der man lærer seg å bli ett med naturen. Man lærer seg elvas særtrekk og strømninger, vindens luner, og ikke minst laksens til tider uutgrunnelige atferd. Det er nettopp denne spesielle prosessen som kan være med på å forandre deg som menneske som har bidratt til at denne typen sportsfiske har blitt så utrolig populært og attraktivt.

Samtidig er det selvfølgelig sånn at det å fiske i ei elv er noe av det mest grunnleggende man kan gjøre for å føle en kontinuitet og samhørighet med det mennesker har drevet med i tusenvis av år for å fø på seg selv, sin familie og husholdning. Fiske, om enn med en noen annen teknikk enn dagens, er mye eldre enn både jordbruk og industri og en viktig næringsvei så langt tilbake som vi kjenner historien.

Fiske truet av miljøforandringer

Utfallet av forurensning på ferskvann, enten som følge av industriell- eller landbruksvirksomhet er ofte katastrofale. Det kan resultere i eliminering av fiskearter, døde elver og innsjøer. Moderne teknologi er i stand til å håndtere de fleste typer forurensning og mange problemer har blitt behandlet, noe som resulterer i renere vassdrag i enkelte nedbørfelt. Vi ønsker å gjøre dere bevisste på miljøendringer i elver og innsjøer, og oppfordrer dere til å bli inspirert av Erik Langaker og Siri Kalvig og ta del i miljøkampen.