Numedalslågen – et sørlig alternativ

numedalslagenNumedalslågen er en av de beste lakseelvene i Norge og i manges øyne den aller beste sør for Dovre. Flesteparten av de kjente lakseelvene i Norge ligger jo i Trøndelag og Finnmark, men utrolig nok fiskes det også hele 20 tonn laks i året så langt sør som i Lågen. Elva er bemerkelsesverdig på mange måter, ikke minst på måten økologien har blitt tatt vare på for å sikre bærekraftigheten i fisket. Dette står i sterk kontrast til for eksempel elvene langs vestkysten av Sverige, som dessverre har mistet det aller meste av sine laksebestander.

Heldigvis har laksefisket i Lågen vært godt organisert og trygget over mange år, med en lang og solid tradisjon for sportsfiske med vekt på nettopp bærekraftighet. Sesongen varer helt fra midten av mai til slutten av september, og særlig på “skuldrene” av sesongen – det vil si sent på våren og tidlig på høsten – er det mye bedre temperaturer og vær her enn det man finner ved lakseelvene lengre nord.

Numedalen er et ganske tradisjonsorientert område der man kan finne igjen mye av den gode gamle norske bondekulturen. Det viser seg både i bygningsmassen i dalene og i den gode maten og de trauste skikkelsene. For den som har blitt vant til storbyens mas og jag kan det virke nærmest mirakuløst å finne et slik område bare noen få mil vest for Oslo. Mange legger vekt på nettopp dette når de skal forklare sin forkjærlighet for Lågen: man får følelsen av å trå sakte tilbake i tid før man så vader forsiktig ut i den store og mektige elva.

Av alle de norske lakseelvene er Lågen den som ligger klart nærmest og mest tilgjengelig til for størstedelen av den norske befolkning, det vil si de som bor sentralt på Østlandet.

Men også for vestlendingene er Lågen gjerne det beste alternativet.