Namsen – den aller beste?

namsenMålt i antall fisk som blir tatt, og den samlede vekten på fiskene, rangeres Namsen nesten alltid som en av de aller ypperste lakseelvene i Norge. Som regel er det bare Tana og Gaula som kan yppe seg mot denne formidable floden. Namsen kan gi glade fiskere så mye som 50 tonn laks i belønning for strevet i løpet av en sesong. Det tilsvarer så mye som 12 000 laks fisket på stang, med en gjennomsnittsvekt på rundt 4 til 5 kg. Mange av fiskene er imidlertid betydelig større enn dette, og regelmessig tas det laks på over 20 kg. Her er det med andre ord snakk om ei elv der både kvalitet og kvantitet er upåklagelig.

En av sideelvene til Namsen, kalt Bjøra, er også ei rå lakseelv som det er hyggelig å gjøre bekjentskap med tidlig i sesongen.

Det har forekommet sportsfiske etter laks i Namsen i snart 200 år, helt siden britiske adelsmenn fant ut hvor fiskerik den var på 1830-tallet. De ga hurtig Namsen tilnavnet “elvenes dronning” nettopp på grunn av at den sydet med vill og vakker laks. Ryktene om storfisk og fete fangster spredte seg raskt, og snart var det fullt av britiske fiskere som tok turen for å sjekke ut den navngjetne elva.

Namsen er ei stor og mektig elv, men flyter likevel ganske stille gjennom størstedelen av Nord-Trøndelag. Det er derfor mange måter å fiske på, mange bruker for eksempel båt. De setter ganske enkelt fiskestanga opp akterut i båten og håper å få napp.

For mange purister er dette selvfølgelig en uting og en måte å fiske på som ikke setter de rette krav til ferdigheter og utfordringer. Men hver sin smak, kan man kanskje si, særlig de siste årene har denne metoden blitt stadig mer populær. Så får man mene hva man vil og heller fiske på den måten man selv ønsker.