Fiske ved Tanaelvens kant

tana-riverTanaelva trenger dypt inn i Sameland og helt inn i de finske skoger, og er ei lang og praktfull elv som strekker seg over 100 mil inn gjennom vilt og vakkert landskap.

Laksefisket er førsteklasses nesten uansett hvor du prøver deg. Det kan være ved de raske strykene lengst oppe i elva, eller i de roligere farvann lenger nede i elva der den flyter mot Tanafjorden og Barentshavet. Alt avhenger i grunnen av dine egne preferanser og ditt ferdighetsnivå, og selvfølgelig også i noen grad hvor store utfordringer du er villig til å møte.

De aller fleste eksperter anerkjenner i dag Tanaelva som den mest fiskerike lakseelva i hele verden. Hvert år fiskes det som regel mellom 100 og 200 tonn laks i denne elva. Og det er ikke bare det at det er mye fisk, mange av dem er i tillegg gruelig store. De største fiskene veier nemlig over 30 kilo! Hvert år får man rapporteres det om at rugger på godt over 20 kilo og oppover tas i denne elva. Det er jo en sann drøm for en hver sportsfisker å få en slik fisk på kroken. Til sammen anslås det at det kan være så mye som 300 000 laks i Tana på en og samme tid, riktig nok fordelt over mer enn

1 000 kilometer elv. Noen ganger kan man finne gytende fisk med noe sånt som 20 000 egg i magen.

Noe som kan virke rart er det at Tanaelva fortsatt mye mindre populær enn de rike lakseelvene på russisk side av Finnmarks-grensa, der det også er mye og stor laks. Å komme seg til Tana er imidlertid både betydelige enklere og mer bekvemmelig enn å reise til Kola-halvøya.

Fortsatt fremstår denne elva som et ganske uberørt paradis for den entusiastiske laksefiskeren som virkelig vil se fisken florere.